Forslag til temaer i 2022

TEMA 1 // HR i snitfladen mellem forandring, mening og muligheder (AFHOLDT)

Mikroforandringer i en professionel sammenhæng er kendetegnet ved alle de små, nære forandringer på arbejdspladsen, som potentielt kan ændre hverdagens struktur, de daglige rutiner eller relationerne til kollegerne. De kan virke ubetydelige og bliver derfor nemt overset, når de mere omfattende organisatoriske forandringsprocesser tiltrækker sig opmærksomheden.

Signe Bruskin er cand.merc.HRM og ph.d. i organisationsforandringer fra Copenhagen Business School, Stanford University og Frankfurt School of Finance and Management. Hun er stifter af Enlighten, som bygger bro mellem forskere og praktikere. Hun er desuden ekstern lektor ved Copenhagen Business School.


TEMA 2 // HR SOM SPARRINGSPARTNER PÅ DEN HYBRIDE ARBEJDSPLADS

Med snart 2 års hjemmearbejde tegner der sig en række afgørende tendenser, som sætter kursen for fremtidens arbejdsform. Mange virksomheder har erfaret, at hjemmearbejde kan give både virksomheden og medarbejderne en række fordele. Alt tyder på at den hybride arbejdsform ikke kan reduceres til en one-size-fits-all løsning. Den hybride arbejdsform påvirker vores forståelse af produktivitet, digitale kompetencer, work/life balance, tiltrækning af arbejdskraft, rekruttering, rejseaktiviteter etc.

De dybere menneskelige og forretningsmæssige implikationer af de nye hybride arbejdsformer kalder på en HR-kompetence som kan bidrage til at designe bæredygtige rammer for en fremtid og et arbejdsliv, som skaber de mest optimale muligheder for at udfolde alle de åbenlyse fordele og som minimerer faldgruberne i den nye hybride virkelighed.


TEMA 3 // Vi har ikke chefer – hvad er HR´s rolle når medarbejderne selv vælger deres leder?

Der er rift om at finde og fastholde talent og der stilles stadig større krav til fleksibilitet i arbejdslivet. De nye vinde blæser ind over de tidligere ledelsesparadigmer, ledelsesformer og organisationsstrategier, som er blevet et konkurrenceparameter.

Hos Dansk Design Center er de gået længere end de fleste. Administrerende direktør Christian Bason har indført en ny organisationsform, hvor faste arbejdsrutiner og -opgaver er vendt på hovedet. De faste organisatoriske enheder er erstattet med projektteams. Projektlederens rolle er således gået fra at være en underordnet rolle i en afdeling til at være den væsentligste rolle i organisationen. Denne nye organisationsform hviler på et demokratisk grundlag og har hele tiden værdiskabelsen i centrum.


TEMA 4 // The great resignation – organisation og ledelse i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse

Drop møderne, drop hierarkierne og drop den traditionelle ledelse.

Fremtidens medarbejdere ikke er på jagt efter gode pensionsordninger og stabilitet, de vil langt hellere mærke afkastet på egen krop nu og her i form af udvikling, mening og værdi. De vil styrke deres employability, og det skal virksomheder prioritere, hvis de vil holde på medarbejderne, så der også er nogle til at lave morgendagens arbejde.


TEMA 5 // Kontinuitet er din ven, når du skal kommunikere forandring

Hyp­pige foran­dringer et uundgåeligt vilkår for alle virk­somhed­er og organisationer.

Der­for bliv­er de fleste medar­be­jdere mødt af en for­vent­ning om at stå med åbne, omstill­ingsparate arme, når kol­le­gaerne bliv­er byt­tet ud, når virk­somhe­den skifter navn eller strate­gisk ret­ning, og når arbe­jd­splad­sen plud­selig bliv­er fly­t­tet til provinsen.

Med andre ord skal de kunne nikke genk­endende til de mest fortærskede buzzwords i vor tids stillings stillingsopslag. De skal være agile, robuste og forandringsparate.

Men virker det at tale om brændende platforme eller er det på tide at fokusere på det der ikke ændrer sig?


TEMA 6 // Onboarding – HR i snitfladen mellem strategi og praksis

Onboarding er en strategisk aktivitet og de fleste HR-funktioner er meget bevidste om, at onboarding ikke handler om at få medarbejdernes første uger til at gå, uden at de keder sig for meget. God onboarding er afgørende for det hjælper medarbejderen op i fuld ydeevne og bidrager til et vitalt fundament for engagement, retningssans og forretningsforståelse.


TEMA 7 // HR og skyggearbejde i digitaliseringsprocesser

Digitalisering er som regel kilde til effektivisering, men den har også en tendens til at skabe nye usynlige opgaver i form af en masse oprydnings- og koordinationsarbejde. Ursula Plesner og Lise Justesen fra CBS viser, at digitalisering også har en slagside fordi den ofte ender med at skabe merarbejde. Når nye teknologier indføres for at effektivisere og lette arbejdet, opstår der ofte usynlige former for opgaver. Det værre sig alt fra telefonkøen der vokser fordi borgeren ikke passer ned i en ny digital skabelon. Eller når flere tusinde breve skal sendes ud på ny på grund af en datafejl.


TEMA 8 // Hvad er bæredygtighed i HR?

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at leve op til andres forventninger og pleje sit omdømme. Det handler også om at ændre adfærd internt i organisationen såvel som i samarbejdet med eksterne leverandører og kunder i en bæredygtig retning. Her bliver HR’s rolle helt central. Det vil altid være en vigtig del af HRM at sikre, at organisationen behandler sine medarbejdere på en tidssvarende, samfundsmæssigt acceptabel og holdbar måde. Fordi de øgede krav til bæredygtighed i bred forstand er altafgørende for organisationers overlevelse, er HRM og HR ved at få en ny strategisk relevans.


TEMA 9 // Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning i krydsfeltet mellem det hybride arbejde og kontoret

Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning stiller skarpt på krydsfeltet mellem det hybride arbejde og kontoret. Spørgsmålet om hvad arbejdspladsen skal kunne og hvad den skal facilitere for at favne forskellige behov og arbejdsprocesser åbner for et konglomerat af centrale overvejelser: Hvordan udspiller samarbejdet sig – både det planlagte, det spontane og det hybride? Hvordan styrkes de faglige- og kollegiale relationer efter corona hjemsendelser og med fortsat forventning om fleksibilitet og hjemmearbejde? Hvad med arbejdspladsens sammenhængskraft og attraktivitet ikke mindst i relation til både fastholdelse og rekruttering?


Stem på temaerne her