Medlemskab af Dynamisk HR-Netværk

Dynamisk HR-Netværk - fra netværksmøde

I Dynamisk HR-Netværk optager vi nye medlemmer én gang årligt i februar. Du kan søge medlemskab hele året.

Ansøg om medlemskab

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive inviteret til en personlig samtale, som har til formål at afstemme gensidige forventninger og skabe det bedst mulige afsæt for udbyttet af dit medlemskab.

Du kan søge om optagelse, hvis du er HR-chef eller partner inden for en offentlig eller privat organisation. En HR-chef eller partner er defineret ved en person, som spiller en aktiv rolle i organisationens mere overordnede strategiske HR-relaterede beslutningsprocesser.

Pris

15.000 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Kontingentet for dit medlemskab opkræves én gang årligt i første kvartal.